Tátrai S. Miklós: A kísértés illataHatvanötödik születésnapomon különös események történtek velem. Korán reggel anyám köszöntött először. Idős korában is nagyszerű memóriával rendelkezik, a rokonok születés-és névnapját sem felejti el, a régi eseményeket pontosan felidézi. Délelőtt húgom gratulált, majd napközben néhány barát és volt kolléga hívott telefonon. Mindenki tudja rólam, hogy nem szeretem a zajos programokat, aznap sem kívántam semmilyen ünneplést. Egyedül élek, régóta úgy gondolom: a születésnap semmivel sem jelent többet, mint bármelyik másik nap, amikor sörözni megyek a haverokkal, vagy vacsorázni, és ágyba bújni barátnőmmel. Délelőtt valami hasonlóra gondoltam, aztán elment a kedvem az egésztől. Sokáig dolgoztam, este otthon megittam két pohár bort, megfürödtem és lefeküdtem. 

Álmomban, virágoskertben jártam, egy nagy kőfal tövében. Sötét volt, viaszgyertyák világították meg az utat, amelyen lassan sétáltam. Gyengéden simogattam a virágszirmokat, majd hirtelen letéptem egyet. Az arcomhoz emeltem, és szinte elbódultam különös illatától. Hajnalodott, már fény derengett a szobában, amikor megébredhettem, vagy felriadhattam, ezt nem is tudom pontosan. Úgy éreztem, az az illat ott lebeg körülöttem, majd, mint egy fuvallat, eltűnt. Álomnak, illúziónak gondoltam, hiszen minden ajtó és ablak zárva volt, nem mozoghatott a levegő, és mégis ezt érzékeltem. Furcsa módon nem volt ismeretlen a különös illat, mégsem tudtam hasonlítani semmihez, pedig erősen kutattam emlékeimben. Egyre biztosabb voltam abban, hogy valahonnan a távoli múltból érkezett, és bizonyára nem véletlenül. Újra és újra átgondoltam álmom: kőfal, gyertyák, virágok, és hirtelen rádöbbentem a megoldásra. Pontosan ötven évet kellett visszapergetnem emlékeimben.

Tizenötödik születésnapomra nagyszerű ajándékot kaptam szüleimtől. Abban az évben nyitották meg a hétszáz éves Szalma-hegyi várkastélyt, amelyet az eredeti tervrajzok alapján újítottak fel. Mindössze két esetben tértek el a korabeli mesterektől. Statikai problémák miatt beépítették a régi kapu boltíves bejáratát, és a várkastély másik oldalán, a földszinti folyosón kétszárnyú ajtót nyitottak. A második emeleten pedig - ahol a szolgálók laktak annak idején -, elegáns szobákat alakítottak ki szállóvendégek részére. Kisgyermekkorom óta bolondultam a várakért, kastélyokért, és minden olyan történetért, amely ezeken a helyeken játszódik. Kockákból, dominókból várakat építettem, ahol királyok, hercegek, grófok, katonák éltek. Később kaptam egy játékvárat, aztán magam is több makettet építettem. Manapság már nem számít rendkívüli eseménynek, ha szépen helyrehoznak egy régi épületet, és azt látogathatóvá teszik, de abban az időben ez ritkán fordult elő. Ezért okozott nagy örömet, hogy nem csak megnézhetek egy igazi várkastélyt, hanem eltölthetek egy éjszakát a régi falak között. Biztosra vettem, hogy majd megérint valami, ami a falakból sugárzik, és érezni fogom a kőbe rakott múltat. Akkor magamnak sem tudtam megfogalmazni mire gondolok, talán a nagy utazók, a nagy felfedezők érezhettek hasonlót, amikor elindultak az ismeretlenbe. Igen, ez a legtalálóbb, hiszen már útközben is történt valami, amit soha senkinek sem mondtam el.
Apám kiváló bányamester, és bányamentő volt, a legjobb szakemberek egyike. Fizetése és egy bányásznapi jutalom lehetővé tette, hogy használt, de igazán jó állapotú autót vásároljon.  A kis Moszkvics megfelelt négyünknek, ha olykor együtt utaztunk. Apám vezetett, én ültem mellette, anyám és húgom mögöttünk. Így indultunk el a távoli Szalma-hegyi várkastélyhoz ebéd után, mert a szállást csak délután lehetett elfoglalni. Budapestig jól ismertük az utat, de onnan már térképre volt szükség. Könyv alakú, lapozható atlaszunkat most is én kaptam meg, mert jól tudtam tájékozódni a térképen és a valóságban. Már induláskor láttam, hogy útvonalunk három lapot érint, de ez nem aggasztott, máskor is előfordult hasonló. Biztonságosan haladtunk, időben jeleztem, ha útelágazás közeledett, és azon jobbra, vagy balra kellett fordulni. Már csak tizennyolc-tizenkilenc kilométer lehetett hátra, amikor azt javasoltam, hogy ne kövessük a főutat, hanem térjünk le balra. Rosszabb minőségű, de rövidebb úton fogunk haladni. Valóban így történt, három perc múlva, egy kanyar után megpillantottuk a kis dombon álló várkastély tornyait, és hamarosan megérkeztünk. Az utolsó ötven-hatvan métert rázós köveken tettük meg, és ez az út a lezárt kapuhoz vezetett. A fal mellett kellett megkerülnünk az épületet, hogy az új bejáratnál parkolhassunk. Apámtól ezért némi szemrehányást kaptam. Magyarázkodni akartam, hogy ezt nem tudhattam, de elakadt a szavam. Belenéztem az atlaszba, és döbbenten láttam, hogy már régen túlhaladtunk azon a területen, amit a nyitott térképlap mutatott. Valószínűtlennek tűnt, hogy fejből tudtam volna a jó irányt. Bizonyára önkéntelenül lapozgathattam ide-oda gondoltam, és az atlaszt most már szándékosan a Szalma-hegynél nyitottam ki. Meglepetésem csak tovább növekedett, mert az autóstérkép egyáltalán nem jelezte a rövidebb utat. Senkinek nem szóltam, hiszen magam sem értettem, és én sem hittem el azt, ami történt.
Bejelentkeztünk a recepción, megkaptuk a szobakulcsot és elfoglaltuk szobánkat. Nem okozott csalódást. Boltíves mennyezete, mozaiküveges ívelt ablakai, a belső tér kialakítása és berendezése, a meséket idézte. A bútorok ugyan utánzatok voltak, de a festmények és a falakra akasztott dísztárgyak, különösen egy kopott faliszőnyeg, nagyon régiek lehettek. Kazettás ajtó nyílott a modern fürdőszobába, ahol egy másik világ várta az embert, mintha egy lépéssel évszázadokat tett volna meg. Ez nekem nem tetszett, de a többiek örömmel fogadták. Négyen kényelmesen elfértünk szobánkban. Az ablak alatti ágyat választottam, ami egy kis beugróban bújt meg a faliszőnyeg alatt. Rövid pihenő után nagyot sétáltunk a környéken, remekül, otthonosan éreztem magam. A kastély belső termeit másnap akartuk megnézni, mert a program szerint idegenvezetést biztosítanak az érdeklődő vendégeknek. Vacsora közben megint valami furcsa dolog történt. Apám a szobánkban felejtette szemüvegét, és megkért, hogy hozzam le. Felmentem érte, de a kulcs nem nyitotta az ajtót. Többször is hiába próbáltam, nem sikerült. Már éppen feladtam, amikor jött egy idősebb férfi, valószínű az egyik szobapincér, és udvariasan megkérdezte, miért akarok bemenni a raktárba. Próbáltam meggyőzni, hogy ez a mi szobánk, és oda szeretnék bejutni, de amikor jobban megnéztem az ajtót, rájöttem: csakugyan rossz helyen vagyok. Az az úr kedvesen elkísért a helyes irányba, közben elmondta, hogy a kastély legkisebb szobája előtt álltam, amit most raktárnak használnak. Egy régi legenda miatt döntöttek úgy, hogy azt a helyiséget nem adják ki a vendégek részére. Meglepetésemre megkérdezte, jártam-e már náluk, mert olyan ismerősnek tűnök. Nemleges választ adtam, és szívesen megkérdeztem volna milyen legendáról beszélt, de dolgára hivatkozva elköszönt.  
Vacsora után kisétáltunk a kőfalakkal körülzárt rózsakertbe, ahol nagy viaszgyertyák világítottak. Lemaradtam a többiektől, megálltam egy különös formájú virágágyás mellett, ami engem egy sírra emlékeztetetett. Különös, ismerősnek tűnő illatot éreztem, mintha megölelt, vagy inkább megszorított volna.  Úgy láttam, húgomnak megártott a két korty bor, amit szüleim engedélyeztek neki, mert a szokásosnál is vidámabb, szertelenebb volt. Egyfolytában nevetgélt, és azzal bíztatott, hogy majd mutat nekem valami érdekeset. Nyilván csak butaságra gondolhattam, amikor kézen fogott és maga után húzott a lépcsőkre. A második fordulóban megállt, és az „ott vagy te majomparádé” kuncogó kiáltással az egyik régi festményre mutatott, majd visszaszaladt a kertbe. Ránéztem a képre, és valószínű tátva maradt a szám. Egy fiatal fiút láttam zsinóros egyenruhában, és mi tagadás, nagyon hasonlított rám, vagy én őrá. Hosszasan néztem mielőtt a szobánkba mentem. Kicsit kezdett sok lenni a furcsaságokból, jobbnak láttam, ha mielőbb lefekszem aludni. Amikor úgy véltem, hogy a faliszőnyegből is azt az illatot érzem, amit a kertben, fejemre húztam a takarót. Mielőbb és minél többet aludni akartam, de ez vagy nem sikerült, vagy szörnyű álmaim voltak. Egész éjjel láncok csörgését, és fájdalmas sikolyokat hallottam, mintha egy lányt kínoznának az ablakom alatt. Reggel, amikor ezt a többieknek elmeséltem, mindenki kinevetett. Remekül aludtak, semmi zajt, vagy hangokat nem hallottak.
Reggeli után a vendégek, a lovagteremben gyülekeztek. A falakat zászlók, pajzsok, fegyverek borították. A terem négy sarkában lovagi páncélok őrködtek, a mennyezetet hat kőoszlop tartotta. A látogatók az oszlopok közötti székekre ültek úgy, hogy jól lássák és hallják az emelvényen álló történészt, a felújítási munkálatokat vezető Török Gáspár tanár urat. Nagyon tetszett az érdekes fordulatokban bővelkedő előadás, de egyszer csak olyan érzésem támadt, mintha ismerném Izabella grófnő történetét. Hatszázötven évvel azelőtt a grófnő volt a várkastély és a környék ura. Nem ismert ellentmondást, akaratát tűzzel-vassal keresztülvitte, az emberek féltek tőle. Sokan úgy vélték, az ördöggel cimborál. Azok közül, akiket katonái a várkastély börtönébe vittek, kevesen kerültek ki élve, kínzások nélkül pedig senki. Kínzókamrájának, hóhérainak rettegett híre volt messze földön. A keményszívű Izabellát életében egyszer érintette meg a szerelem, de bár ne tette volna. Istvánffy báró, aki egy birtokvitát szeretett volna megelőzni, gazdag ajándékot küldött a grófnőnek embereivel. Közöttük volt kedves fegyverhordozó apródja, a tizenötödik életévében járó Ferenc, akibe a grófnő az első látásra beleszeretett. Nem érdekelte az ajándék, nem érdekelte Istvánffy nagyúr, csak a fiatal fiút akarta. Nagy lakomát rendezett a vendégek tiszteletére, és szigorúan meghagyta bizalmas szolgáinak, hogy Ferenc italába keverjék bele azt a zöld színű port, amelyik fésülködőasztalának fiókjában, féltett illatszerei között van, egy kis szelencében. Pontosan tudta, hogy a por nem méreg, csak akaratgyengeséget okoz, és akinek a szervezetébe juttatják, az önként, és örömmel fogja teljesíteni minden kívánságát.
Izabella terve sikerült. Az ifjú apród másnap a grófnő hálószobájában, a grófnő karjai között ébredt. Lassan kezdett kitisztulni a világ számára, és már emlékezett: azon az éjszakán férfivé lett. Némi büszkeség és öröm töltötte el, hiszen a tőle jóval idősebb Izabella még mindig vonzó nő volt, azonban ahogy hideg szemébe nézett, félelmet érzett. Azt vélte kiolvasni belőle: a foglyom vagy, nem engedlek el! Nem tévedett, valóban ez a sors várt rá. Kezdetben egészen jól érezte magát, hiszen mindenki a kedvét kereste, a grófnő pedig nem tudott betelni vele, vadul és szenvedélyesen szerette, ajándékokkal halmozta el. Egyik festményt a másik után készíttette róla, és szinte mindenhova jutott belőlük, amiből - mesélte Török tanár úr - néhány megmaradt és a falakat díszíti. Az egyik napon Ferenc meglátta Hajnalkát, a kis szolgálót, akivel szerelemre lobbantak. Titokban találkozgattak a lány második emeleti kis szobájában, abban, amit most raktárnak használnak. Szerelmük nem tartott sokáig, mert Izabella megtudta, és szörnyű haragra gerjedt. A legenda szerint 1351-ben, egy nyári hajnalon, Izabella katonái rátörtek a fiatalokra. A védekezni próbáló fiút halálosan megsebesítették, Hajnalkát a kínzókamrába vitték, ahonnan senki sem látta kijönni. A szoba kövezetén ma is van egy sötét folt, amit a legenda Ferenc vérének tulajdonít.
Nem tudtam tovább hallgatni az előadást, már nem is érdekelt a folytatás. A rosszullét környékezett. Kitámolyogtam a folyosóra, majd a nagy teraszra. A párkányra dőlve gondolkodtam: idetaláltam térkép nélkül, ismerős illatokat érzetem, és furcsa zajokat hallottam, amit más nem. Be akartam menni Hajnalka szobájába, rám hasonlít egy festmény. Minden arra utal, hogy valamikor, réges-régen én voltam Ferenc! Szerettem a kísértethistóriákat, de sosem hittem bennünk igazán, mint ahogy akkor sem. Képtelenségnek tűnt. Nem is szóltam róla senkinek. Hetekig nem tudtam szabadulni az emlékektől, de aztán lassan-lassan feledésbe merült. Éltem az életem, ahogy mások is, bár igaz, nem nősültem meg, nem alapítottam családot. Voltak barátnőim, szerettem őket, mégsem tudtam elkötelezni magam. Mindig hiányzott valami, amit sosem tudtam megfogalmazni, még magamnak sem.

Ahogy mindezt végiggondoltam, megint enyhe légmozgást érzékeltem szobámban, és azt a különös illatot, amelyről egyre inkább hittem: Izabella illata! Attól féltem megőrültem. Nem törődtem a szokatlan időponttal, kétségbeesetten telefonáltam anyámnak, aki nagyon megijedt a hajnali hívástól. Azt gondolta valami baj történt velem. Sikerült megnyugtatnom, és feltennem a meglepő kérdést. Emlékszik-e arra, amikor ötven évvel ezelőtt a Szalma-hegyi várkastélyban voltunk. Persze, hogy emlékezett! Török tanár úr előadásából is pontosan idézete azt, amit én már nem hallottam. Izabella grófnő a haldokló Ferencet karjaiba vette, megátkozta, és pokolbéli erők segítségét kérte azért, hogy valamikor, valahol, még egyszer szeretkezhessen a fiúval.  Szinte kiesett a telefon a kezemből, mert villámcsapásként hasított fejembe az emlékezés. A grófnő 1351-ben kérte földöntúli erők segítségét, azaz pontosan hatszázhatvanhat évvel ezelőtt. Hirtelen mély, simogatóan kellemes álomba zuhantam, legalábbis így képzeltem, amikor reggel hosszú csengetésre ébredtem. Kibotorkáltam az ajtóhoz, és kinyitottam. Aggódó anyám jött el hozzám, akit nagyon felzaklatott zavarodottnak tűnő telefonálásom. Belépett a szobába, rám tekintett, körülnézett, majd szemrehányóan azt kérdezte, mennyi alkoholt fogyasztottam hölgyvendégem társaságában. Tiltakoztam. Bizonygattam, hogy egyedül voltam, csak nagyon furcsákat álmodhattam, amikor felhívtam. Magamat is erről győzködtem.  Anyám szavai azonban véglegesen összezavartak:
– Ugyan már fiam, előttem felesleges titkolóznod! Friss karmolásokat látok rajtad, és jól érzem azt a különleges illatot, ami csak egy hölgy után maradhatott itt.
             

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews