Vasas Marianna: Ahol a kutya sem jár
Bősz szelek csavargatják az ágakat. De nem fázom.
Testi reakcióim elmém összekavarodott állapotát tükrözik. Lényem lenyomata valami nyers elferdültségnek. Mosolygok, mikor sírnom kellene, és a ’kellene’ szócskát már látom is szétfolyni szemem homályos tükrén keresztül.
Darabokra tört a „K” betű, a maradék pedig ellene…
Kétértelműség. Figyelek. Ezerfelé…
Így alakult, hogy ébren álmodom, bár munkám segített szinten tartani, de az a roppant sűrű fátyolréteg sosem szűnik meg már bennem.
Rágyújtok. Cigarettám tapintása emlékeztet arra, hogy a valóság létezik, és most épp nem a fák ágai öklendeznek valamiket.
Evilági nyelven faleveleknek hívják őket.
Sétálok, arcom rideg selymét áthasítja az október végi fuvallathuhogás.
Utánam kiabál valaki, hátrapillantok.
De senki nincs valójában mögöttem.
Velem szemben elmosódott szörnyalakok hörögnek, és olvassák fejemre, mennyire semmirekellő is vagyok én.
Bekúszik egy–egy iskolás koromban felém elhangzó, bántó szó is, amit magamra vehetnék. De jelenleg még ahhoz sincs erőm.
Meghalni megyek most. A széttöredező külvilág szilánkja arcomba vág – utoljára. Végső utamon, mintegy szórakozásképpen, hallucinálok.
Kiábrándult nyugalommal nézem a sosem nyugvó filmvásznat.
Nem kell hozzá nagy erőfeszítés, hogy felzubogjon képzelgésem bűzlő csatornavize.
Egy véreb marcangol halálra épp, és foszló maradványaim darabjai arcot öltenek. Majd testet. Végül bomló, színes agyamat elveszi feleségül egy álomférfi, és dobogunk együtt a fekete örökkévalóság oltára előtt.
 Düb–düb–düb…
Apropó, szerelem. Ősöreg lelkem sok mindent megélt már ebben az életben, és nem véletlen tartok most a sínek felé, de… az egyetlen, amit sajnálok, hogy nem jött el soha az Ő.

Nos, megérkeztem. Itt ülök immár és jegyzetelek. A szó, aminél elcsap a zakatoló vasparipa, velem együtt száll a véghetetlen űrbe. Kiárad, és álmos csápja annak a sorsszerű szónak örökre belevési majd magát az utókor márványkövébe. Kötőjel két évszám között… Benne él minden azelőtt élő, kimondatlan és végesült szó.
Legalábbis jó lenne hinni benne.
Meghalni könnyű, élni nehéz, de önként véget vetni mindennek… ólomsúlyú feladat. Kissé ironikus, hogy vágyom arra, hogy emlékezzenek mégis rám, de hát ez van, ha az élőlény gyarló testet ölt. Az ember már csak ilyen, vágyik arra, hogy fennmaradjon, az élet pedig utat nyer magának, akárcsak a beton alól kibúvó fűszál.
Várok.
Várok, és az életről elmélkedem halálom előtt pár perccel.
Utolsó csepp lelkem véres poharában az volt, hogy meghalt az, akit a legjobban. Legigazabban. És legszebben szerettem. Tisztán, mint amilyen tiszta már sohasem leszek.

*

– Hát te? – ütötte meg Izabella fülét egy rekedtes, de megnyerő férfiorgánum.
– Te ki vagy? – kérdezett vissza a nő sápadtan.
– Magadban beszéltél. Egyébként Marcell.
– Valóban… magamban? Ühm, megesik – majd zavartságot leplező köhögés hangja kúszott a levegőbe.
A férfi sokatmondó tekintete szinte áthasította Izabellát. Mintha azt kérdezte volna: „Ennyi? Vagy akartál még valamit mondani?” Mimikája mindent elárult.
– Mit keresel itt? – nyögte ki kérdését végül faragatlan hangszínnel az imént még a sínen ücsörgő, skizofrén hölgy. Nem is vette észre, de már messze járt a vízszintes, mennybe vezető létráktól – ahogy magában elnevezte azt, amin a vonat jár. Azonnal felállt, mikor megpillantotta a férfit, és ez – mint sok minden más – fel sem tűnt neki.
A férfi felsóhajtott, majd halkan elkezdte mesélni élettörténetét, ami végül idevezetett, ide, a sínekhez, végül kibökte azt, amire Izabella csak harsány, visszhangzó nevetéssel tudott reagálni.
– Hogy meghalni? Hát te is? – azzal rácsapott véletlen a férfi térdére.
– Igen. Mikor megláttalak a síneken, egyből valamiféle védelmező ösztön kerekedett bennem. No, nem úgy, mint férfi, hanem csak úgy, miként egy ember óvja az embertársát. „Le kell beszélnem róla” – gondoltam. Előtte még ott az élet, előttem meg semmi. Adósságok, halálesetek, kudarcsorozat, szeretetlenség…
– De hát te is fiatal vagy! És nincs gond, ami olyan súlyos lehetne, mint egy életen át tartó elmebetegség. Ép ésszel mindenre van megoldás!
– Nocsak, akkor ki ment meg kit? – nevette a férfi – De milyen elmebetegség?
– Tudathasadt vagyok.
– Ó, az remek! Vagyis… Szóval az gyógyítható! Két ismerősöm is kilábalt belőle, gyógyszerek nélkül! Táplálkozás, erős egyensúlyozás, tudatosság és szerelem kérdése az egész.
A szóra, hogy szerelem, Izabella megborzongott. Majd huncut ötlete kiült arcára.
– Tulajdonképpen úgysincs tétje. Úgyhogy egész éjszaka megtapasztalhatnánk még utoljára a szerelmet.
A férfi félszegen babrált egy bottal. A sajátja, súlyos depressziója folytán, már rég nem volt babrálható. Mikor ezt közölte a nővel, az biztató mosollyal simogatta meg a vállát.
– Akármi is lesz – mondta Izabella – én nem élek tovább ebben az elfajzott világban. Túl sok sérelem ért már. És nem hiszek abban, hogy valaha meggyógyulok.
Iszonyatos gyötrelmek karmolnak minden percben belém, a gyógyszerek meg zombivá tesznek… Nincs más út, tudom. De a gyönyör mindkettőnkre ráfér még utoljára. Mi lenne, ha a síneken csinálnánk?
– Ne kuncogj, te bolond! Bocsi…
– Á, ez a jelző egy cseppet sem sértő, Sőt, szeretem, ha így hívnak. De hol is jártunk? Tehát, hajnalig még van idő, és akkor nem csak a tudatom és az égbolt sötétjének hasadását tapasztalhatnád meg…

*

A szeretkezés sután indult, majd egy egész sorozat lett belőle. És nem a síneken.
Nyirkos nyögések, cuppogások, falevélzörejek voltak csak, amik rést ütöttek a tökéletes csend pajzsán. Ott, ahol a kutya sem jár.
Már az utolsó, ott átjáró vonat is elrobogott előttük, de egyikük sem gondolt a holnapra. Lesz, ami lesz – gondolták. Ám leginkább nem gondoltak semmire – úgy szorították egymást, mintha az utolsó esély sziklaperemébe kapaszkodnának. Voltak pillanatok, mikor egyenesen úgy érezték mindketten: biztos nem akarnak meghalni! Átsuhant agyukon a remény szava, akárcsak az addig ritkán érzett, elemi boldogság.
Tiszta kötelék szövődött kettejük között azon az éjen. Egyszerű szemmel nevetséges egyéjszakás kalandnak tűnne az egész, de őket a halálerős élet tapasztotta újra s újra egybe. A megsejtett megsemmisülés kapujában a leghívogatóbb az élet.

*

… ott, ahol a kutya sem jár, a hosszú, gyöngyöző éj valóban hajnallá hasadt.
Felriadás… Csaholás… Marcangolás… Vérebek… Agy… Dobog… Álomférfi… Feleség…
Végül az önálló életre kelt darabkák. És a fekete örökkévalóság.
Nincs az a rémálom, mit az Ébredés ne gyógyítana meg.
Immár boldogan kísértenek a lelkek, míg újjá nem születnek. Cafataik is vígan elvannak – a kutya sem enné meg őket.

*

Dübb… utolsó dübb.
A vonatom felém zakatol, bár ez a típus minden gallynál megáll. Meztelenek a fák, meztelenek az emberek nemcsak a ruha: a bőr alatt is. És az elborultság mögött is a tiszta lap ege várja, hogy teleírják csillagokkal.
Felszállok.
Néha még eszembe jut az a klasszikussá vált rémtörténet, amiben egy nő elevenen felfalta párját kora hajnalban, majd a vonat elé ugrott. A história többi része még hátborzongatóbb…
Kár, hogy nekem nem olyan élénk a képzelőerőm, mint annak, aki ezt kitalálta.

Olyan fantáziadús sohasem leszek.


Kép forrása

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews